Web Analytics

dela overlijden melden

dela overlijden melden

Bij een overlijden is het inlichten van de nabestaanden een belangrijke verantwoordelijkheid van het ziekenhuispersoneel. De procedure voor het in kennis stellen van familieleden kan variëren naargelang van de situatie en de locatie, maar ziekenhuizen hebben doorgaans een vast proces voor het in kennis stellen van familieleden. In sommige gevallen, vooral wanneer een patiënt onverwacht is overleden, kan het ziekenhuispersoneel voor de moeilijke taak staan familieleden in te lichten die ver weg wonen. De kennisgevingsprocedures kunnen ingewikkeld zijn en het ziekenhuispersoneel moet ervoor zorgen dat zij alle toepasselijke wetten en voorschriften naleven. Familieleden die een dierbare hebben verloren, verdienen het met respect en medeleven te worden behandeld, en het ziekenhuispersoneel moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle familieleden zo spoedig mogelijk worden ingelicht.

dela overlijden melden

Link toevoegen

Link toevoegen